De factsheet Analyse van ongevallen bij de Vervaardiging van producten van beton, cement en gips geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij de vervaardiging van deze producten. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.