New Approach Methodologies (NAMs) zijn testmethodes die het gebruik van proefdieren verminderen. Deze kunnen worden gebruikt voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen. Het realiseren van NAMs in wet- en regelgeving is een complex proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het RIVM heeft dit proces met het Landschap NAMs in kaart gebracht.

De ontwikkeling van NAMs start vaak binnen onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen of onderzoekslaboratoria van de industrie. Veelbelovende methoden worden verder ontwikkeld en na goedkeuring ingezet. Dit implementatietraject speelt zich voor het grootste gedeelte internationaal af. Zo zijn wetten en regels vaak Europees geregeld.

Het is belangrijk dat belanghebbenden elkaar in elke fase van dit implementatietraject weten te vinden. Denk hierbij aan het op tijd betrekken van regelgevende autoriteiten. Op deze manier kunnen ontwikkelaars van NAMs al rekening houden met wat de regelgevers nodig hebben. Dit verhoogt de kans op succes.

Met het Landschap NAMs veiligheidsbeoordeling chemische stoffen zorgt het RIVM voor overzicht. Zo geeft het Landschap aan welke stappen verschillende partijen kunnen zetten en welke samenwerkingen ze kunnen aangaan om de opname van NAMs in wetten en regels te stimuleren.

Implementatietraject NAMs