De vergaderdata van de internationale vergaderingen en nationale voorbesprekingen voor 2017.

Data Vergadering
12 januari Nationale voorbespreking ADNAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures
23-27 januari ADN 30ste vergadering
7 maart Nationale voorbespreking Joint meeting
13-17 maart Joint meeting voorjaar 2017
20 april Nationale voorbespreking ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
8-12 mei ADR 102de vergadering
22 juni Nationale voorbespreking TDGtransport dangerous goods
3-7 juli TDG 51ste vergadering
17 augustus Nationale voorbespreking ADN
28-31 augustus ADN 31ste vergadering
7 september Nationale voorbespreking Joint meeting
19-29 september Joint meeting najaar 2017
26 oktober Nationale voorbespreking ADR
6-10 november ADR 103de vergadering
7 november Nationale voorbespreking RIDRèglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
20-24 november RID 8ste vergadering
16 november Nationale voorbespreking TDG
27 november-6 december TDG 52ste vergadering