De vergaderdata van de internationale vergaderingen en nationale voorbesprekingen voor 2019.

Data Vergadering

10 januari

Nationale voorbespreking ADNAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures

21-25 januari

ADN 34ste vergadering

18-22 februari

PPRSub-committee on Pollution Prevention and Response 6de vergadering

7 maart

Nationale voorbespreking Joint meeting

18-22 maart

Joint meeting voorjaar 2019

24-26 april

Ad hoc working group on the Harmonization of RIDRèglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses/ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route/ADN with the UNUnited Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

2 mei

Nationale voorbespreking ADR

13-17 mei

ADR 106de vergadering

20 juni

Nationale voorbespreking TDGtransport dangerous goods

1-5 juli

TDG 55ste vergadering

15 augustus

Nationale voorbespreking ADN

26-30 augustus

ADN 35ste vergadering

5 september

Nationale voorbespreking Joint meeting

17-27 september

Joint meeting najaar 2019

oktober1

ESPHEvaluation of Safety and Pollution Hazards 25ste vergadering

31 oktober

Nationale voorbespreking ADR

11-15 november

ADR 107de vergadering

14 november2

Nationale voorbespreking RID

21 november

Nationale voorbespreking TDG

25-29 november2

RID 11de vergadering

2 -11 december

TDG 56ste vergadering

1Exacte datum volgt

2Data onder voorbehoud