De factsheet Analyse van ongevallen bij het Vervoer over land en Diensten voor vervoer geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij vervoer. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.