Om het risico voor de gezondheid van mensen te bepalen, zijn er twee soorten benaderingen mogelijk: groepsonderzoek en individueel onderzoek.

Bij groepsonderzoek wordt de blootstelling van een groep mensen aan een gevaarlijke stof bekeken. Bij de individuele benadering wordt gekeken of de ziekte van een persoon terug te herleiden is naar de blootstelling aan een gevaarlijke stof. In de video licht het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deze twee benaderingen verder toe. Ook wordt ingegaan op de overwegingen van onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en de meerwaarde van een groepsonderzoek voor een eventueel individueel onderzoek.

Video: Beoordeling gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen: groepsonderzoek en individueel onderzoek

Animatievideo waarin de verschillende onderzoeksmethoden naar de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen worden toegelicht. De video geeft antwoord op vragen als: Wanneer wordt er gekozen voor groepsonderzoek en wanneer voor individueel onderzoek. Wat zijn de verschillen en de voor- en nadelen. Spreker is een voice-over.