Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft een overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap.

In de video licht het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toe voor welke ziekten duidelijk is dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Ook worden effecten genoemd waarvoor nog onvoldoende duidelijk is dat deze door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.

Op basis van de informatie in de video kan niet gezegd worden of uw eigen ziekte is veroorzaakt door het werken met chroom-6. Met dit overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt wordt verder onderzoek gedaan. We zijn aan het bekijken hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 tijdens het werk de oorzaak van deze ziekten is.

Video Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap?

In de video licht het RIVM toe voor welke ziekten duidelijk is dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Ook worden effecten genoemd waarvoor nog onvoldoende duidelijk is dat deze door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.