De Paritaire Commissie begeleidt het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage, chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating'.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De Commissie stelt de onderzoeksvragen en -plannen voor het RIVM vast. In de onderzoeksvragen en -plannen staat beschreven wat het RIVM moet onderzoeken, op welke manier en hoe lang het zal duren. Ook bepaalt de Commissie in welke volgorde de onderzoeksvragen beantwoord moeten worden. 

Paritair betekent gelijkheid en dat komt naar voren in de samenstelling van de Paritaire Commissie. De deelnemers zijn namelijk vier vertegenwoordigers van Defensie (werkgever) en vier vertegenwoordigers van de vakbonden (werknemers). De heer Ruud Vreeman is voorzitter van de Paritaire Commissie. Daarnaast staan twee onafhankelijke deskundigen de Commissie bij op het gebied van wetenschap en communicatie. Het RIVM is toehoorder bij vergaderingen van de Commissie.

Introductie van de Paritaire Commissie

In deze video wordt uitgelegd wie er in de Paritaire Commissie zitten. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over hoe er onderzoek wordt gedaan naar de eventuele schadelijkheid van het werken met chroom-6 houdende stoffen. De sprekers zijn Brigadegeneraal Jost van Duurling uit de taskforce Chroom-6 en CARC van Defensie, Ruud Vreeman; hij is voorzitter van de Paritaire Commissie. Peter Wulms spreekt als vertegenwoordiger van de vakbonden en Wilfried Notten komt aan het woord als wetenschappelijk adviseur in de Paritaire Commissie.