Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Gelekoortsvirus wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

In Nederland voert alleen het WHO reference and research centre for Arbovirusses and Hemorrhagic Fever Virusses, Erasmus medisch Centrum, afdeling virologie de diagnosiek uit voor Virale hemorragische koortsen. Vooraf is aankondiging noodzakelijk, evenals overleg over type materiaal, verpakking en wijze van transport.


Meldingsplicht

Gelekoorts is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.

Inzend informatie Gelekoortsvirus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
PCRpolymerase chain reaction
 • na overleg
 • na overleg
 • 1-3 d
 • Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
IF
 • na overleg
 • -
 • 1-7 d
 • Erasmus MC Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
Virus neutralisatietest, titerbepaling na vaccinatie
 • serum
 • -
 • 7 d
 • LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leiden
 • -
 • -
 • 071-5263931
 • -
 • -