De factsheet Analyse van ongevallen in de Voeding- en Genotmiddelenindustrie geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen in deze industrie. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.