Oma met kleinkinderen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert, zoals wettelijk vastgelegd, periodiek over de toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doen we door één keer per vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) te maken. We zijn nu door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om versneld (begin juni) een nieuw product op te leveren onder de vlag van de VTV: VTV Toekomstscenario. 

Mede op basis van de VTV-2018 schetst het RIVM hierin een beeld hoe toekomstige ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de Nederlandse samenleving. Daarbij wordt ingezoomd op verschillende kansen en bedreigingen die veranderingen kunnen opleveren voor mensen. Denk daarbij aan de klimaatverandering en ontwikkelingen in de inrichting van de leefomgeving. 

Het VTV Toekomstscenario heeft als doel beleidsmakers en politiek inzichten te geven die bruikbaar kunnen zijn bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en de uitwerking van landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Deze inzichten kunnen verder verkend en uitgewerkt worden in onder meer de volgende VTV, die in 2024 verschijnt.