Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  rapporteert, zoals wettelijk vastgelegd, periodiek over de toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doen we door één keer per vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) te maken. We zijn in 2019 door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om versneld een nieuw product op te leveren: het VTV Toekomstscenario. Het doel van het VTV Toekomstscenario was om beleidsmakers en politici inzichten te geven die relevant zijn in de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021. Vanwege de coronapandemie heeft het ministerie van VWS, samen met het RIVM, besloten het VTV Toekomstscenario aan te passen en eind dit jaar op te leveren, zodat de effecten van de coronapandemie beter meegenomen kunnen worden.

Effecten corona op gezondheid en zorg

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat aan de slag met een verkenning van wat de huidige coronapandemie betekent voor de Nederlandse volksgezondheid en gezondheidszorg. Daarbij zullen we naast de directe Covid-19 impacts ook de meer indirecte effecten van de coronacrisis in kaart te brengen. Dit gaat zowel over gezondheidseffecten door bijvoorbeeld afschaling of mijding van zorg waardoor reguliere zorg (zoals oncologie en cardiologie) niet altijd geleverd wordt. Maar ook over effecten op langere termijn zoals sociaaleconomische effecten (welzijn, werkloosheid, inkomensongelijkheid). In de corona-inclusieve verkenning, die later dit jaar verschijnt, verkennen we wat deze korte en lange termijn effecten kunnen zijn. Gezien de onzekerheid, zowel wat betreft de vraag hoe lang de epidemie aanhoudt, alsook wat betreft de mogelijk effecten, worden meerdere scenario’s uitgewerkt. De verkenning wordt, waar mogelijk, afgestemd met de natuurlijke kennispartners van het RIVM.