Implementatiestudie voor de neonatale gehoorscreening uitgevoerd door NSDSKNederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind en TNO-PG (2001).