In januari 2004 is een onderzoek gestart naar de moleculaire epidemiologie van het hepatitis B virus (HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)) met als doel om de effectiviteit van het landelijke HBV vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden risicogroepen en de verspreiding van HBV in Nederland te bestuderen. Alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en de meeste laboratoria doen mee aan het onderzoek, wat inhoudt dat zij van alle patiënten met een acute HBV-infectie epidemiologische gegevens en een bloedmonster insturen. Inmiddels is in Nederland, mede op basis van gegevens uit dit onderzoek, ook overgegaan op universele vaccinatie tegen hepatitis B en worden alle kinderen geboren na 1-8-2011 ook gevaccineerd tegen hepatitis B.