In het vuurwerkbulletin wordt een overzicht gegeven van de gemeten dag- en piekwaardes van de fijnstofconcentraties in Nederland ten tijden van de jaarwisseling 2007-2008. Ook wordt een beschrijving gegeven van de meteorologische omstandigheden tijdens Oud en Nieuw.