Brochure met algemene informatie over hepatitis C.

Deze brochure is ontwikkeld door het voormalig Nationaal Hepatitis Centrum in samenwerking met de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging en uitgegeven door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging. U vindt de brochure onder 'Download'.