Depositie is het neerslaan van stoffen zoals ammoniak op een oppervlak. Bij oppervlak kan je hier denken aan de bodem, het wateroppervlak van een meertje maar ook de bladeren van de vegetatie. Depositie kan plaatsvinden in de vorm van droge depositie en natte depositie. Bij natte depositie lost de stof op in druppeltjes in de lucht en komt vervolgens met regen naar beneden. Natte depositie komt dus alleen voor ten tijde van neerslag. Droge depositie is het proces waarbij stoffen door luchtbewegingen (turbulentie) naar het oppervlak getransporteerd worden en daar opgenomen worden. Dit proces vindt vrijwel continu plaats.