Lichtemissie is de bronuitstoot van licht. Dit licht wordt vervolgens verstrooid door de atmosfeer waardoor de hemel oplicht. De hemelhelderheid is dan de helderheid van de hemel recht boven je (het zenith). Een lichtbron kan op deze manier de hemel tot op grote afstand verlichten.