Met behulp van SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland zijn risicoafstanden berekend voor de opslag van gasflessen.

Deze afstanden worden gegeven vanaf de rand van een gasflessenopslag. De resultaten van deze berekeningen zijn in vier overzichtstabellen samengebracht. In de Handleiding Risicoberekeningen BEVIBesluit externe veiligheid inrichtingen, de opvolger van het Paarse Boek (PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 3), is een paragraaf opgenomen waarin de faalscenario's en -frequenties voor gascilinders zijn beschreven (paragraaf 3.11 in versie 1.1 dd. 6 juni 2006).