In de webinars wordt nader ingegaan op specifieke onderdelen van het prevalentie-onderzoek in SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Webinar over het duiden van de terugrapportage dd 15 april 2021

            In dit webinar werd behandeld welke informatie verkregen kan worden uit een rapportage van een prevalentieonderzoek. 
            Geïnteresseerden uit de zorg kunnen gratis de videoregistratie van dit webinar opvragen.