Datum   30 juni
Tijdstip   15:30-16:30 uur
     

Inhoud

In de webinar worden de resultaten van het onderzoek naar actualisatie van de rekenmethode spoor toegelicht. Daarnaast wordt uiteengezet welke doorontwikkeling voorzien is voor de rekenmethode emplacementen.

De huidige rekenmethode spoor, zoals opgenomen in de Handleiding risicoberekeningen transport (HART), is ontwikkeld in de jaren ‘90 op basis van de toen beschikbare informatie over ongevallen en het spoorsysteem. De rekenmethode is verouderd en daarom adviseert het RIVM om de rekenmethode te actualiseren, gebaseerd op recente, representatieve ongevalsgegevens.

Voor spoorwegemplacementen is nog geen rekenmethode opgenomen in de Handleiding risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen (HRB) en de nu gebruikte rekenregels zijn ook ontwikkeld in de jaren ‘90. RIVM werkt aan publicatie van de rekenmethode op basis van deze rekenregels, aangevuld met de voorstellen die zijn gedaan om de invoerparameters zoveel als mogelijk generiek te hanteren en een uniforme wijze van locatiekeuze voor de optredende scenario’s. In een vervolgtraject wordt onderzocht of de kansen, scenario’s en uitgangspunten kunnen worden geactualiseerd op basis van recente data en ontwikkelingen. Daarna kan worden beschouwd hoe de externe veiligheidsrisico’s rondom spoorwegen en emplacementen integraal te berekenen zijn.    

Voor wie?

De webinar is bedoeld voor mensen die te maken hebben met omgevingsveiligheid bij rangeerhandelingen en doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De webinar is vooral interessant voor mensen die meer willen weten over het onderzoek naar de inhoudelijke doorontwikkeling van de rekenmethoden, die gebruikt worden voor het inschatten van de externe veiligheidsrisico’s rondom spoorwegen en emplacementen.

Presentator

De webinar wordt verzorgd door Mark van de Ven, programmacoördinator transportveiligheid bij het RIVM.

Presentatie

De bijbehorende presentatie kunt u hier vinden.

Webinar terugkijken

De webinar is terug te kijken via https://attendee.gotowebinar.com/recording/7761127532971069708.