Datum   17 juni 2020
Tijdstip   15:30-16:30 uur
     

Onderwerp

In deze webinar wordt de nieuwe functionaliteit van SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland versie 8.3 toegelicht en gedemonstreerd. Ten opzichte van versie 8.2 bevat versie 8.3 twee nieuwe functionaliteiten. Ten eerste is het in versie 8.3 mogelijk om contouren van effectgebieden te presenteren. Dit maakt het eenvoudiger om aandachtsgebieden voor omgevingsveiligheid te bepalen. Ten tweede is in versie 8.3 nieuwe functionaliteit toegevoegd voor lange transportleidingen. Het is nu mogelijk om de risico’s voor een beperkt deel van de transportleiding te berekenen, op basis van een representatief uitstroompunt. Daarvoor hoeft niet de hele leiding ingetekend te worden. Dit is handig voor mensen die omgevingsrisico’s berekenen voor lange transportleidingen, gastransportinrichtingen en locaties voor de winning of behandeling van aardgas.

Ten opzichte van versie 8.21 zijn er in versie 8.3 geen grote inhoudelijke veranderingen aangebracht. Er zijn wel een aantal bugs opgelost. Ook is versie 8.3 volgens DNVGL stabieler en sneller dan versie 8.21. Deze twee onderwerpen komen niet aan bod in de webinar. Geïnteresseerden kunnen hiervoor de Release notes van versie 8.3 raadplegen.

Voor wie SAFETI-NL 8.3 zelf wil installeren zullen we tijdens de webinar toelichten wat de mogelijkheden zijn.

Voor wie?

De webinar is bedoeld voor mensen die SAFETI-NL gebruiken voor het berekenen van omgevingsveiligheid. De webinar is vooral interessant voor mensen die de ligging van aandachtsgebieden bepalen met SAFETI-NL en voor mensen die rekenen aan lange transportleidingen, gastransportinrichtingen en locaties voor de winning of behandeling van aardgas.

Presentator

De webinar wordt verzorgd door Eelke Kooi, wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Veiligheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Presentatie

De bijbehorende presentatie kunt u hier vinden. 

Webinar terugkijken

De webinar is terug te kijken via https://attendee.gotowebinar.com/recording/2008947789578046721

Q&AVraag en antwoord

Vragen en antwoorden kunt u hier vinden.