Dit jaar bestaat de Transmissiedag Infectieziekten 25 jaar! Deze feestelijke dag gaat over de toekomst van de infectieziektebestrijding. We beginnen met een terugblik in de geschiedenis van de infectieziektebestrijding. Daarna volgt een overzicht van infectieziekten in romans, die inzichten geven die we kunnen gebruiken in de moderne tijd. Ook worden de gevolgen gepresenteerd van de mondialisering op het voorkomen van infectieziekten. Daarna gaan we vooruitkijken. In parallelsessies worden enkele ontwikkelingen en mogelijkheden geschetst die van invloed zullen zijn op onze rol in de infectieziektebestrijding. Uiteraard is er op de dag weer een actueel onderwerp. Tot slot is er tijdens de uitgebreide lunch een innovatiemarkt te bezoeken. Hier is het mogelijk om een poster over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg te presenteren. Daarnaast is het mogelijk een innovatief project te presenteren. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 26, nummer 2, februari 2016

Locatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep: GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.  Ook studenten zijn van harte welkom.

Kosten: € 100,00.

Aanmelding: Via het aanmeldingsformulier: http://www.formdesk.com/rivm/Transmissiedag_7_april_2015

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), AbSg Accreditatiebureau Sociale geneeskunde (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde), VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).

Meer informatie: www.rivm.nl/transmissiedag