Infectieziekten zijn vaak onvoorspelbaar en gezondheidsrisico’s horen bij ons leven. Soms accepteren we deze risico’s als vanzelfsprekend of treffen we voorzorgsmaatregelen, maar vaak zijn we niet op de hoogte of en in welke mate we daadwerkelijk risico lopen.

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 1, januari 2017

Dit jaar heeft de Transmissiedag infectieziekten een interactieve opzet waarbij u kunt deelnemen aan diverse workshops, waarin actuele thema’s uit de praktijk worden besproken:

  • De aanpak van scabiës in de regio
  • Het beoordelen van de regionale vaccinatiegraad
  • Citizen science in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-praktijk
  • Infectieziekterisico’s verbonden aan Mud Runs
  • Grote zwemevenementen en het belang van contact tussen GGD en regionale natuurbeheerders

De plenaire sessies gaan onder andere over de succesvolle bronopsporing van een internationale Salmonella-uitbraak door de toepassing van whole genome sequencing. Verder is er een middagsessie over de opleving van 'terug naar de natuur' in onze samenleving. We sluiten af met de lezing Hoe kom je tot een goede dialoog als feiten niet meer overtuigen? Ook dit jaar kunnen posters over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg worden ingediend. Een selectie hiervan zal plenair worden gepresenteerd.

Datum 21 maart 2017, van 9.00-16.30 uur Locatie Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort (tegenover het NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)-station Amersfoort)

Doelgroep GGD-artsen en -verpleegkundigen, medisch microbiologen, deskundigen infectiepreventie en andere professionals werkzaam in de infectieziektebestrijding

Kosten € 100 Aanmelding via de website/met link naar http://fd10.formdesk.com/rivm/Transmissiedag_21_maart_2017

Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), AbSG Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde), VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Contact Ilse Schinkel, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, telefoon: 030 – 274 3505, e-mail: transmissiedag@rivm.n