ib mei 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 5, mei 2014

 
 

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2014

Totaal

t/m week

6; 2013

Enterovirus

33 29 39 145 93

Adenovirus

117 105 85 445 562

Parechovirus

9 4 20 53 37

Rotavirus

44 62 58 202 1027

Norovirus

425 263 177 1218 1432

Influenza A-virus

111 187 152 475 2245

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

2 7 7 18 932

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

26 24 24 110 166

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

454 240 70 1184 1406

Rhinovirus

197 162 139 680 621

Mycoplasma pneumoniae

25 16 23 84 122

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

31 65 66 174 303

Coronavirus

70 65 33 217 256

Chlamydophila psittaci

0 3 1 4 11

Chlamydophila pneumoniae

1 1 8 10 16

Chlamydia trachomatis

1814 1818 1719 6910 6291

Chlamydia

2 2 1 5 3

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

43 47 41 168 220

HIV 2

1 0 0 1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

4 7 4 17 17

Hepatitis B-virus

54 60 35 198 222

Hepatitis C-virus

53 33 30 139 124

Hepatitis D-virus

1 2 0 3 1

Hepatitis E-virus

6 6 11 27 14

Bofvirus

3 5 1 11 14

Mazelenvirus

4 13 9 38 2

Rubellavirus

4 0 0 10 13

Parvovirus

12 10 24 59 46

Coxiella burnetii

5 7 14 34 22

Rickettsiae

0 0 2 2 1

Denguevirus

7 7 8 26 34

Hantavirus

1 2 2 5 0

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

15 12 8 50 42

Sapovirus

25 22 15 101 21

Bocavirus

16 11 10 48 54

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt.

Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59.
Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.