Een WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn is een document met aanbevelingen voor de preventie van zorginfecties in Nederlandse zorginstellingen.

De richtlijn wordt volgens een vaste procedure ontwikkeld.

Voor wie zijn de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijnen geschreven?

De WIP-Richtlijnen werden geschreven voor degenen die in zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor het infectiepreventiebeleid.
Zij gebruikten de richtlijnen om protocollen op te stellen voor de eigen organisatie.