Hieronder vindt u een overzicht van de richtlijnen die betrekking hebben op elk van bovenstaande settingen [ZKH ziekenhuizen], [REV Revalidatiecentra] en [VWK verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen]


DISCLAIMER
De WIP Werkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.
U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader.
Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.