Muggen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt tijgermuggen die door het CMV (Centrum Monitoring Vectoren) nog sporadisch gevangen worden. Onder andere de aanwezigheid van West Nilevirus (westnijlvirus) wordt onderzocht. Dit virus komt namelijk voor in het gebied van herkomst. De muggen kunnen met de importproducten Lucky Bamboo en autobanden Nederland binnen komen, hoewel het aantal geïmporteerde muggen dankzij maatregelen drastisch is afgenomen