Titel Auteurs Rapportnummer
Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: Winter 2016/2017 Teirlinck, A.C. ; van Asten, L. ; Brandsema, P.S. ; Dijkstra, F. ; Donker, G.A. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Hooiveld, M. ; de Lange, M.M.A. ; Marbus, S.D. ; Meijer, A. ; van der Hoek, W. 2017-0096
Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen Schmitt, H. ; Blaak, H. ; Kemper, M. ; van Passel, M.W. ; Hierink, F. ; van Leuken, J. ; de Roda Husman, A.M. ; van der Grinten, E. ; Rutgers, M. ; Schijven, J. ; de Man, H. ; Hoeksma, P. ; Zuidema, T. 2017-0058
De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten . Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad Schets, F.M. ; de Man, H. ; van Leuken, J.P.G. ; de Roda Husman, A.M. 2017-0012
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2013 Bouwknegt, M. ; Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; van Pelt, W. ; Havelaar, A.H. 2014-0115
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2014 Bouwknegt, M. ; Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; van Pelt, W. 2017-0061
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015 Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; Bouwknegt, M. ; van Pelt, W. 2017-0060
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; Haagsma, J.A. ; van Pelt, W. 2017-0097
EUEuropean Union Interlaboratory comparison study food VII (2015). Detection of Salmonella in whole liquid chicken egg Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. 2016-0042
EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016. Detection of Salmonella in minced chicken meat Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. 2017-0081
HPVhumaan papillomavirus vaccination: Background information for the Dutch Health Council Schurink, T.M. ; de Melker, H.E. 2017-0020
Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend? Wit, B. ; Veldman, K. ; Hordijk, J. ; Wagenaar, J. ; Heuvelink, A. ; Vellema, P. ; Dierikx, C.M. ; Backer, J.A. ; Takumi, K. ; van Duijkeren, E. 2017-0088
Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts de Boer, P.T. ; de Lange, M.M.A. ; Wielders, C.C.H. ; Dijkstra, F. ; Schneeberger, P.M. ; van der Hoek, W. 2017-0127
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 Siljee, J. ; Bom, E. 2017-0043
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 Carbo , E. ; Bom, E. 2017-0068
Meningococcal disease in the Netherlands. Background information for the Health Council Knol, M.J. ; de Melker, H.E. ; Berbers, G.A.M. ; Ravenhorst, M.B. ; Ruijs, W.L.M. ; van Vliet, J.A. ; Kemmeren, J.M. ; Suijkerbuijk, A. ; van Lier, E.A. ; Sanders, E.A.M. ; van der Ende, A. 2017-0031
NethMapConsumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands 2017: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARANMonitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2017: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2016 de Greeff, S.C. ; Mouton, J.W. 2017-0056
Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bom, E. ; Rodenburg, W. 2017-0015
Pneumokokkenziekte in Nederland. Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad Knol, M.J. ; Sanders, E.A.M. ; de Melker, H.E. 2017-0181
PrEPpre-expositie profylaxisis-dossier. Pre-Expositie Profylaxe voor hivhumaan immunodeficientievirus-negatieven in Nederland Urbanus , A.T. ; Blom, C. ; Zantkuijl, P. ; David, S. 2017-0094
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016 Friesema, I.H.M. ; Tijsma, A.S.L. ; Slegers-Fitz-James, I.A. ; Franz, E. 2017-0051
Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag Schets, F.M. ; de Man, H. 2017-0059
RIVM Centre for Infectious Disease Control. Strategy 2016-2021 Riesmeijer, R.M. ; van Dissel, J.T. 2017-0104
RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding. Strategie 2016-2021 Riesmeijer, R.M. ; van Dissel, J.T. 2016-0213
Sexually transmitted infections including HIVhumaan immunodeficientievirus, in the Netherlands in 2016 Visser, M. ; van Aar, F. ; van Oeffelen, A.A.M. ; van den Broek, I.V.F. ; Op de Coul, E.L.M. ; Hofstraat, S.H.I. ; Heijne, J.C.M. ; den Daas, C. ; Hoenderboom, B.M. ; van Wees, D.A. ; Basten, M. ; Woestenberg, P.J. ; Götz, H.M. ; van Sighem, A.I. ; de Hoon, S. ; van Benthem, B.H.B. 2017-0003
Staat van Zoönosen 2016 Uiterwijk, M. ; Keur, I. ; Friesema, I. ; Valkenburgh, S. ; Holtslag, M. ; van Pelt, W. ; van den Kerkhof, H. ; van der Giessen, J. ; Kortbeek, T. ; Nijsse, R. ; Maassen, K. 2017-0142
State of infectious diseases in the Netherlands, 2016 de Gier, B. ; Nijsten, D.R.E. ; Duijster, J.W. ; Hahne, S.J.M. 2017-0029
Studie 'Seoulvirus in bruine ratten'Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten Friesema, I.H.M. ; Bakker, J. ; Maas, M. ; van der Giessen, J.W.B. ; Rockx, B. 2017-0018
Subsidiekader RIVM-CIbCentre for Infectious Disease Control 2018 Hogenbirk, R. 2017-0075
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2016-2017 Schurink-van 't Klooster, T.M. ; de Melker, H.E. 2017-0143
Tuberculose in Nederland 2016. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies Slump, E. ; Bregman, I.M. ; Erkens, C.G.M. ; van Hunen, R. ; Schimmel, H.J. ; van Soolingen, D. ; de Vries, G. 2017-0160
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 van Lier, E.A. ; Geraedts, J.L.E. ; Oomen, P.J. ; Giesbers, H. ; van Vliet, J.A. ; Drijfhout, I.H. ; Zonnenberg-Hoff, I.F. ; de Melker, H.E. 2017-0010
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen Hagenaars, T. ; Hoeksma, P. ; de Roda Husman, A.M. ; Swart, A. ; Wouters, I. 2017-0062
Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek van Leuken, J.P.G. ; Hoeksma, P. ; Nijsten, D.R.E. ; Schijven, J.F. ; Schmitt, H. ; de Roda Husman, A.M. 2017-0100
Vossenlintwormonderzoek in Groningen en Drenthe 2016-2017 Maas, M. ; van Roon, A. ; Dam-Deisz, C. ; Franssen, F.F.J. ; Takumi, K. ; van der Giessen, J.W.B. 2017-0157