Titel Auteurs Rapportnummer
Advies opdrachtverstrekking bloedonderzoeken neonatale hielprikscreening. Ontwikkelingen en planning Dekkers E.H.B.M., van der Stee M.J., Klein A.W., Desmet E.S.M. 2016-0059
Alternatieve tabaksproducten: harm reduction? Tabaks- en aanverwante producten die mogelijk minder schadelijk zijn dan sigaretten Staal Y.C.M., Talhout R. 2016-0103
Analysis of complaints in the Netherlands on Essure®Health problems following a non-surgical sterilization procedure for women van Drongelen A.W., van Elk M., Moltó-Puigmartí C., Janssen S.W.J. 2016-0061
Application of personalized medicine. Opportunities and challenges for policy Schooneveldt B.C., Veldwijk J., Weda M. 2015-0177
Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker Klein A., van Velzen R. 2016-0168
Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen Hoogendoorn M.P., de Hollander E.L. 2016-0201
Blood glucose meter. sPerformance of devices on the Dutch market van Drongelen A.W., de Bruijn A.C.P., van Elk M., Lamme E.K., van der Maaden T., Roszek B., Schooneveldt B.C., Janssen R. 2016-0087
Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals. Workshop report Olthof E.D., van Drongelen A., Graven C., Herremans J., de Kaste D., Ossendorp B., Piersma A.H. 2016-0169
De gezondheidsrisico's van e-sigaretten voor omstanders Visser W., Geraets L., Bos P., Ramlal R., Fokkens P., Klerx W., Cremers H., Schwillens P., Talhout R. 2016-0036
De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Kerncijfers voor beleid Harbers MM., red. 2016-0002
De voedingsomgeving op scholen. De stand van zaken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs anno 2015 Geurts M., Brants H., Milder I. 2016-0006
De waarde van een voedselkeuzelogo voor het voedingsbeleid. Advies van de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo Hoogendoorn M.P., van den Berg M. 2016-0144
Dietary exposure to polybrominated diphenyl ethers in the Netherlands Boon P.E., te Biesebeek J.D., van Leeuwen S.P.J., Zeilmaker M.J., Hoogenboom L.A.P. 2016-0037
Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappijT. hemarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg Vonk R., Korevaar J., van Saase L., Schoemaker C. 2016-0054
Endocrine disrupting chemicals in the EU Europese Unie (Europese Unie) legal frameworks. Human health perspective Graven C., Dang Z., Piersma A.H., Hakkert B. 2016-0137
Handreiking Beoordelingskader Gezondheid en Milieu - veehouderij de Wolf J. 2016-0013
Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg. Ontwikkeling eerste proeve en selectie van indicatoren Verweij A., Hamberg H., Gijsen R., van Blankers M., Putman E., van der Lucht F. 2016-0046
Maatschappelijke kosten-baten analyse van cognitieve gedragstherapie voor alcohol- en cannabisverslaving Over E.A.B., van Gils P.F., Suijkerbuijk A.W.M., Lokkerbol J., de Wit G.A. 2016-0193
Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen de Wit G.A., van Gils P.F., Over E.A.B., Suijkerbuijk A.W.M., Lokkerbol J., Smit F., Mosca I., Spit W.J. 2016-0133
Onderzoek naar schatting van landelijk aantal SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)-bezoeken op basis van Letsel Informatie Systeem (LIS Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (Laboratorium voor Infectieziekten en Screening)) Gommer A.M., Gijsen R. 2015-0217
Op weg naar integrale bekostiging van de geboortezorg Struijs J.N., de Bruin-Kooistra M., Heijink R., Baan C.A. 2016-0031
Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen Lemmens L.C., Weda M. 2016-0078
Preliminary assessment of dietary exposure to 3-MCPD 3-monochloropropane-1,2-diol (3-monochloropropane-1,2-diol) in the Netherlands Boon P.E., te Biesebeek J.D. 2015-0199
Probabilistic dietary exposure models. Relevant for acute and chronic exposure assessment of adverse chemicals via food Boon P.E., van der Voet H. 2015-0191
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016 Kommer G.J., Zwakhals S.L.N. 2016-0093
Registratie op werkingsmechanisme. Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen te registreren op werkingsmechanisme Hegger I., Moltó-Puigmartí C.P. 2016-0214
Risico's van 3D-printen in een consumentenomgeving. Technieken, materialen en producten Olthof E.D., Hendriks H.S., van de Ven B.M., Schuur A.G., Pennings J.L.A. 2016-0084
Silicone breast implants in the Netherlands. A market surveillance study Keizers P., van Drongelen A., de Jong W., van Oostrom C., Roszek B., Venhuis B., de Vries C., Geertsma R., Janssen R. 2015-0100
Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands. Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen de Wit G.A., van Gils P.F., Over E.A.B., Suijkerbuijk A.W.M., Lokkerbol J., Smit F., Mosca I., Spit W.J. 2016-0065
The adaptive pathways process: benefits and potential hurdles from a Dutch perspective Vonk R.A.A., Hoebert J.M. 2016-0102
The diet of the Dutch. Results of the first two years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016 van Rossum C.T.M., Buurma-Rethans E.J.M., Vennemann F.B.C., Beukers M., Brants H.A.M., de Boer E.J., Ocke M.C. 2016-0082
The environmental sustainability of the Dutch diet. Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands Hollander A., Temme E.H.M., Zijp M.C. 2016-0198
Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland Ocke M.C., Toxopeus I.B., Geurts M., Mengelers M.J.B., Temme E.H.M., Hoeymans N. 2016-0200
Ziektelast en kosten van letsel door geweld Snijders B.E.P., Gommer A.M., Haagsma J.A., Panneman M.J., Polinder S., van Beeck E.F. 2015-0179
Zout-, jodium- en kaliuminname 2015; Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem Hendriksen M., Etemad Z., van den Bogaard C.H., van der A D.L. 2016-0081