Waarom is het RIVM aangewezen als WHO World Health Organization (World Health Organization ) Collaborating Centre?

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het RIVM aangewezen als WHO Collaborating Centre om samen met de WHO de kwaliteit en veiligheid van laboratoriumonderzoek naar (bijzondere) ziekteverwekkers die een gevaar zijn voor de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren.

Het RIVM heeft uitgebreide ervaring met en kennis over laboratoriumonderzoeken en laboratoriumsurveillance om ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) snel te kunnen opsporen. Ook heeft het RIVM veel ervaring met het ontwikkelen, coördineren en organiseren van internationale workshops en trainingen en samenwerkingen voor het ontwikkelen van nauwkeurige en beveiligde laboratoriumsystemen. Bovendien heeft het RIVM ruime ervaring met het opbouwen van laboratoriumcapaciteit in gebieden in de wereld die over weinig middelen beschikken. 

Taakomschrijving

  • Het bieden van technische ondersteuning aan de WHO bij het versterken van de laboratoriumsector Technische ondersteuning bij het ontwikkelen van laboratory preparedness & response activiteiten voor hoog-risico pathogenen in samenwerking met de WHO
  • Het ondersteunen van de WHO bij het uitvoeren van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations, IHR International Health Regulations (International Health Regulations)), onder andere door te ondersteunen bij de implementatie van een biosafety en biosecurity beleid in laboratoria waar gewerkt wordt met hoog-risico pathogenen. 
  • Het ondersteunen van de WHO  bij het beschikbaar stellen van expertise en het delen van opgedane ervaringen bij ad hoc vragen op het gebied van laboratorium diagnostiek of biorisk.

Het RIVM heeft checklists, enquêtes en online tools opgesteld om te kunnen beoordelen of laboratoria de juiste onderzoeken doen en of dat op een accurate en veilige manier gebeurt. Zo kan bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid op de laboratoria getoetst worden of bepaald worden of  laboratoriumonderzoek ook misbruikt kan worden (dual-use-potentie).

Het RIVM is in nauwe samenwerking met de WHO de richtlijn Preparing for emergencies - A guidance for health laboratories aan het afronden, opgesteld voor laboratoria om beter voorbereid te zijn op mogelijke rampen, veroorzaakt door plotseling opkomende (nieuwe) ziekteverwekkers of natuurrampen. Bovendien heeft het RIVM uitgebreide ervaring in de coördinatie van externe kwaliteitstoetsen op het uitvoeren en interpreteren van laboratoriumbepalingen , inclusief het verlenen van assistentie in het geval van prestaties beneden het vereiste niveau. 

Contact:

Dr. Chantal Reusken (Laboratory preparedness, readiness & response)  en Dr. Saskia Rutjes (Biorisk management)

WHO Collaborating Centre for Laboratory Preparedness and Response for High Threat Pathogens and Biorisk

Centrum Infectieziektebestrijding
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

e-mail: whocc.labprep@rivm.nl