Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Voor de actualisatie van de dataset voor pathologie- en MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-gegevens kunnen tot 1 juni wijzigingsverzoeken worden ingediend. Dit kunt u doen door het  invulformulier dat u op deze pagina kunt vinden te downloaden en dit volledig ingevuld te mailen naar redactieraad@fsb-ssc.nl

In de notitie Governance dataset en berichten staat beschreven hoe op gecoördineerde wijze wordt omgegaan met wijzigingsverzoeken voor dataset en elektronische berichten.

Bekijk het formulier onder 'Download'.