Campylobacter sppspecies.

Knaagdieren kunnen geïnfecteerd zijn met de bacterie Campylobacter spp. en deze bacterie uitscheiden in de ontlasting. Als voedselproducerende dieren in aanraking komen met geïnfecteerde knaagdieren, kunnen zij besmet worden. Tijdens het slachtproces kan Campylobacter uit het maagdarmkanaal het vlees besmetten. De mens kan besmet worden door direct contact met besmette dieren, of door opname van besmet voedsel.

Campylobacter is een belangrijke veroorzaker van maagdarmontstekingen bij de mens die gepaard kunnen gaan met griep en diarree. Jonge kinderen, oude mensen en mensen met hivhumaan immunodeficientievirus hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. De bacterie is in Europa en in Nederland de belangrijkste veroorzaker van bacteriële voedselinfecties bij de mens. In Nederland zijn in 2013 naar schatting 99.000 gevallen van acute maagdarmontsteking veroorzaakt door Campylobacter. De meeste besmettingen worden opgelopen via voedsel.