Erysipelothrix rhusiopathiae (vlekziekte)

Erysipelothrix rhusiopathiae is een bacterie die algemeen voorkomt in de omgeving en vooral bekend is bij varkens. Ook wilde knaagdieren kunnen deze bacterie bij zich dragen, maar worden hier niet altijd ziek van. Ze kunnen vlekziekte overdragen naar andere dieren, maar ook naar de mens.

De mens kan besmet worden door direct contact met deze dieren via huidbeschadigingen of door opname via de mond. Niet in alle gevallen treedt vlekziekte op. Vlekziekte veroorzaakt een huidontsteking bij de mens die gepaard kan gaan met griepachtige verschijnselen en gewrichtsontsteking. Zonder behandeling met antibiotica kunnen er ernstige complicaties optreden. In Nederland komt vlekziekte met name voor bij mensen die een beroepsmatig risico lopen zoals slagers en slachthuispersoneel.