Leptospira sppspecies. (leptospirose)

De spiraalvormige bacterie Leptospira spp. veroorzaakt bij mensen leptospirose, een van de meest wijdverspreide zoönosen in de wereld. Knaagdieren zijn gastheer voor Leptospira en kunnen de bacterie met de urine uitscheiden in de omgeving. Zo kan onder meer oppervlaktewater en voedsel besmet worden. De bacterie kan weken tot maanden overleven in vochtige en warme omstandigheden.

Mensen kunnen geïnfecteerd worden door contact met urine van geïnfecteerde dieren of via oppervlaktewater (zwemmen) of grond, besmet met leptospiren uit urine. Via beschadigingen in de huid of slijmvliezen kan de bacterie het lichaam binnendringen. Leptospirose kan verschillende symptomen veroorzaken en zonder behandeling leiden tot ernstige orgaanaandoeningen. Leptospirose komt voornamelijk voor in (sub)tropische gebieden, waarbij uitbraken vaak optreden na heftige regenval of een overstroming. In Nederland worden elk jaar gemiddeld dertig gevallen van leptospirose bij mensen vastgesteld. Ongeveer twee derde van deze infecties wordt in het buitenland opgelopen.