Toxoplasma gondii (toxoplasmose)

Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet die bij mensen toxoplasmose kan veroorzaken. De kat is de eindgastheer van T. gondii en scheidt de parasiet in de ontlasting uit als oöcysten. Door opname van deze oöcysten uit de omgeving kunnen andere dieren (tussengastheren) besmet raken waarbij er weefselcysten in organen en spieren gevormd worden. Knaagdieren spelen als prooidieren van de kat een belangrijke rol als tussengastheer in de cyclus van T. gondii. De weefselcysten die bij een besmet knaagdier gevormd worden, zijn infectieus voor de kat. Als een kat een geïnfecteerde muis opeet, is de cyclus rond.

De mens kan besmet worden door opname van infectieuze oöcysten vanuit de omgeving of door het eten van onvoldoende verhit vlees van tussengastheren. Indien een vrouw tijdens de zwangerschap voor het eerst een infectie oploopt, kan de infectie overgedragen worden op het ongeboren kind (congenitale toxoplasma) en, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap, ernstige afwijkingen veroorzaken. Verkregen toxoplasmose kan leiden tot oogaandoeningen en bij mensen met een verminderde afweer aanleiding zijn tot een ernstig ziektebeeld. Mensen kunnen niet rechtstreeks door knaagdieren met Toxoplasma besmet raken. Toxoplasmose is een van de belangrijkste voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland.