WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Afvalverwerking'.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn: "Infectiepreventie bij afvalverwijdering vanuit instellingen voor de gezondheidszorg" uit haar bestand verwijderd. Het Landelijk Afval Beheersplan is vanwege de wetgeving leidend wat betekent dat bij controle van een ziekenhuis het bevoegd gezag zal constateren dat het ziekenhuis bij het hanteren van de WIP-richtlijn de wet overtreedt. Alhoewel de WIP zich bewust is dat de wet hierin leidend is, is de WIP van mening dat uit oogpunt van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne het Landelijk Afval Beheersplan onnodig streng is en leidt tot uitgaven die door de WIP niet worden ondersteund.