Dit is de herziene versie van WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de anesthesiologie'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is.

De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Veilig werken in de anesthesiologie' downloaden.

Er zijn zijn twee wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke WIP-Richtlijn 'Veilig werken in de anesthesiologie'.
Op pagina 8 onder 5.3.2.1. is toegevoegd dat een holding op een Ok-complex gerekend wordt als zelfstandige behandelkamer en op pagina 11 onder 5.4.3: slangen worden vervangen indien zichtbaar verontreinigd of bij mechanische problemen. Het advies de slangen iedere 24 uur te vervangen komt te vervallen.