WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Wooncentra- en kleinschalig wonen ouderen met als onderwerp 'BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)'.

NB: Deze richtlijn geldt niet voor de thuiszorg.