Dit is de WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus '.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'MRSA' downloaden.