Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'.

De richtlijn maakt onderdeel uit van de algemene voorzorgsmaatregelen. Het betreft een revisie van de richtlijn. De revisie is uitgevoerd door medewerkers van bureau WIP. De belangrijke wijzigingen staan in hoofdstuk 2. 

Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn. 

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' downloaden.