Dit is de WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Persoonlijke hygiëne medewerkers'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Persoonlijke hygiëne medewerkers' downloaden.