Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuis, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen met als onderwerp 'Persoonlijke hygiëne medewerker'.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke hygiëne voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gewijzigd op een paar punten. Deze wijziging is van februari 2016. Het gaat om een toevoeging aan §3.4 Schoeisel en de toevoeging van een paragraaf over mobiele communicatiemiddelen (§3.7) waardoor de versies voor de verpleeghuizen en die voor de ziekenhuizen beter op elkaar aansluiten.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Persoonlijke hygiëne medewerker' downloaden.