Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn Pospoelers en vermaalsytemen -generieke versie

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een wijziging van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen  gepubliceerd op haar website.  De meest belangrijkste wijzigingen zijn dat het nu een generieke richtlijn is en dat er een hoofdstuk over vermaalsystemen voor wegwerppo’s en –urinalen is toegevoegd. U kunt de richtlijn en een tabel met de verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar vinden rechts op pagina onder downloads.

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze gewijzigde richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!