Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie'. 


Er is een nieuwe richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik - niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik ontwikkeld die in maart 2017 is gepubliceerd. 

Dit heeft consequenties voor de richtlijn Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. Raadpleeg voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik  in plaats van de aanbevelingen in de richtlijn Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. U kunt dit teruglezen in de leeswijzer.


De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. 
In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie' downloaden.