Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor zorginstellingen met als onderwerp ’reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS respondent-driven sampling (respondent-driven sampling)) van medische hulpmiddelen voor hergebruik '.

De richtlijn maakt onderdeel uit van het WIP-richtlijnenpakket in het kader van antibioticaresistentie. Het betreft een nieuwe richtlijn. De revisie is uitgevoerd door de permanente Expertgroep RDS van de WIP. De publicatie van deze richtlijn heeft consequenties voor de WIP-richtlijnen Ultrasone reiniging en Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. Deze en andere belangrijke wijzigingen staan aangegeven in hoofdstuk 2.

Naast de richtlijn is er ook een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn. 

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'RDS medische hulpmiddelen hergebruik' en de tabel downloaden.