WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Reiniging desinfectie en sterilisatie oogheelkundig instrumentarium'.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.