Op kaart 1 kunt u de ligging van de spoortrajecten in Nederland zien. De dichtheid van woningen tot 300 meter van het spoor ziet u op kaart 2.


Kaart 1: Alle treinrails in Nederland. In paars is het traject van de Hogesnelheidslijn aangegeven en in blauw het traject van de Betuwelijn.

 


Kaart 2: Het Nederlandse spoorwegennetwerk met in kleur de dichtheid van woningen langs het spoor aangegeven. In totaal zijn er ongeveer 900.000 woningen binnen 300 meter van een spoorlijn.