Trillingen en geluid van treinen kunnen leiden tot hinder en verstoring van de slaap en andere activiteiten.

De trillingen en het geluid zijn afkomstig van personen- en goederentreinen en de rails waar zij overheen rijden. Hoe de trillingen worden ervaren door mensen, is van veel factoren afhankelijk, zoals bouwjaar, bodemtype en het materiaal van de vloer.  

In Nederland is nog niet eerder een landelijk onderzoek gedaan naar de effecten van wonen langs het spoor. Ook in de rest van Europa zijn weinig onderzoeken naar de gezondheidseffecten van treinen. Om negatieve gevolgen van treinverkeer voor de gezondheid en kwaliteit van leven te beperken, moet er een norm komen voor trillingen. Om die norm vast te kunnen stellen is gedegen onderzoek nodig. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht gekregen informatie aan te leveren over geluid en trillingen van treinen om deze norm en verdere regelgeving voor te kunnen bereiden.