Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) start op 15 oktober 2019 een vragenlijstonderzoek naar de effecten van wonen langs het spoor. Dit onderzoek is een herhaling van een onderzoek van RIVM in 2013. Zo’n 3500 mensen die minder dan 300 meter van het spoor wonen en eerder meededen aan het onderzoek ontvangen een schriftelijke uitnodiging van het RIVM. De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van maatregelen om de hinder van geluid en trillingen door treinverkeer te verminderen.

 

Vragenlijstonderzoek bewoners

Om de effecten van wonen langs het spoor opnieuw te onderzoeken benadert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu circa 3500 bewoners van panden binnen 300 meter van het spoor. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd hoe bewoners het wonen langs het spoor beleven en wat zij de positieve en de negatieve kanten vinden. De bewoners van de geselecteerde panden zijn 16 jaar of ouder en namen eerder deel aan het onderzoek van het RIVM (2013). Voor deze aanpak is gekozen om de resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van het onderzoek in 2013. Ook kan het RIVM de informatie koppelen aan de informatie over veranderingen die aan, op en langs het spoor hebben plaatsgevonden.  

Het onderzoeksgebied

Voor het onderzoek in 2013 is een steekproef genomen uit alle woonadressen op een afstand van maximaal 300 meter langs het spoor in Nederland. Voor het herhaalonderzoek in 2019 worden bewoners van dezelfde adressen uitgenodigd deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek.

wonen langs het spoor

Tabel 1 aantal woonadressen binnen 300 meter van het spoor per 100 meter spoorlijn (2018)

Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van treinen op omwonenden zijn schaars. Door het intensievere (goederen) treinverkeer, neemt de behoefte aan dit soort onderzoek toe. Ook groeide de maatschappelijke aandacht voor de effecten van treinverkeer de laatste jaren.

Meer informatie over het herhaalonderzoek?

Heeft u vragen over het herhaalonderzoek 'Wonen langs het spoor' ?  Stuur ons dan een bericht via: surveyspoor@rivm.nl. We nemen dan contact met u op.