Om te bepalen welk effect UV ultraviolet (ultraviolet) op ons lichaam heeft, doet het RIVM onderzoek naar relatie tussen UV-straling en gezondheid. 

Dosis-effect

Het is niet duidelijk welke rol energie, dosistempo, niet-lineaire koppeling, en de totale dosis spelen bij de uiteindelijke schade die UV-straling veroorzaakt. Ook is niet goed bekend welke UV-schade wordt gerepareerd en welk deel niet. De wetenschappelijke ontwikkelingen over de dosis-effect relaties worden daarom op de voet gevolgd.

Zongedrag

Gedrag is de meest bepalende factor voor iemands blootstelling aan UV. Hoge blootstelling vandaag kan leiden tot gezondheidseffecten decennia later. Dit maakt het onderzoeken van gedrag en gedragsverandering tot een belangrijke pijler van het UV-onderzoek. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe mensen zich aan UV-straling (van de zon en van zonnebanken) blootstellen. Daarvoor is onderzoek nodig.

Onderzoek naar regionale zonkrachtmeting via zonnepanelen

Het RIVM is het landelijk meetpunt voor zonkracht. Met de data die de meetapparatuur genereert wordt een algemeen zonkrachtadvies voor Nederland gegeven. Om Nederlanders een persoonlijker en plaatsgebonden advies te kunnen geven is het nodig om op meerdere plekken te meten. Daar loopt het RIVM tegen een probleem. Apparatuur om nauwkeurig zonkracht mee te meten is duur, net als de kosten van gespecialiseerd personeel en onderhoud.

Het RIVM is daarom gestart met een onderzoek naar goedkopere meetwijzen die breed inzetbaar zijn. Een veelbelovende aanvulling op onze huidige meetwijze zou het meten van UV via zonnepanelen kunnen zijn. Maar is de data die via de panelen binnenkomt geschikt om ook de zonkracht op regionaal niveau te meten? Ook wordt er de vraag gesteld of het mogelijk is om een maat voor de zonkracht te achterhalen uit vermogens geleverd door zonnepanelen.

Advies voorlichtingscampagne Huidkanker  

Het RIVM is door het ministerie van VWS gevraagd om te beschrijven aan welke eisen een goede voorlichtingscampagne voor huidkanker moet voldoen. Dit advies is in de zomer van 2022 gepubliceerd.